SEODirekt

SEOdirekt arbetar med sökmotoroptimering, SEO, med huvudsaklig inriktning med kunder som vill nå ut på den svenska marknaden i sökmotorer som Google.
Vi har erfarenhet av sökmotoroptimering sedan slutet av 90-talet och har därför byggt upp en hög kunskapsnivå. En kunskap om hur man på bästa och effektivaste sätt kan optimera en webbplats avseende alla de moment som krävs. Se mer på arbetssätt vid optimering.

Resultatbaserad sökmotoroptimering

Resultatbaserad sökmotoroptimering eller sökmotoroptimering med garanti är helt enkelt; att om vi inte uppnår de mål som vi gemensamt kommit överens om så tar vi inte betalt för det arbete vi lagt ned.
Det ger dig som kund en garanti att vi gör vårt bästa för att lyckas med den sökmotoroptimering och de mål vi satt upp.

Om SEO

Några ord som förekommer i SEO, optimeringssammanhang. Ordlistan är under uppbyggnad tills den är klar finns en mer komplett ordista här på SEO-ord.

Konverteringsgrad

Måluppfyllnad kan även används som begrepp. Helt enkelt att önskade mål uppfylls. För en webbshop kan det gälla fler köp, för ett poltiskt parti att många får ta del av budskapet på en webbplats.

Landningsida

Landningsida, den sida som är mest relevant för ett eller flera nyckelord. Det är landningssidan en besökare kommer till efter att ha sökt via en sökmotor eller via sponsrade länkar. MFA-sidor
MFA kan uttydas Made For Adsense eller Made For Affiliate syftet är detsamma. Att skapa en sida där meningen är att besökarna skall klicka på reklamlänkarna och därmed ge intäkter till den som driver sidan.

Off page

Off page, optimering, gäller de åtgärder som sker utanför själva webbplatsen. Det gäller att på olika sätt skapa uppmärksamhet för sidan som skall optimeras så att andra sidor länkar till den

On page

On page, optimering, avser de åtgärder som görs på själva webbplatsen. Texter, länkar inom webbplatsen etc.

SEOdirekts arbetssätt vid optimering av en webbplats/hemsida

Optimering av en hemsida kan delas in i fyra steg: Måldefiniering – Analys – Genomförande – Uppföljning.

Måldefiniering

Vilka mål skall uppnås med vår optimering av en webbplats?
Ökat antal besökare, fler ordrar för en webbshop, fler som kontaktar företaget via formulär/telefon/mail, etc. I slutändan är det någon form av konverteringsgrad som skall uppnås.
Det första steget är att vi tillsammans med kunden definierar de parametrar som skall utgöra målet med optimeringen, läs mer hos ewasamuelsson.se.

Analys

Analysen består av två delar i huvudsak.
1) Att gå igenom tillsammans med kunden de nyckelord/fraser som är relevanta för webbplatsen. Detta sker genom att vi tittar över de ord som verkar relevanta och sedan via olika metoder själv kontrollerar dessa och lämnar förslag på ändringar eller tillägg.
2) Översyn av webbplatsen avseende de nycklord/fraser som skall optimeras enligt 1. Helt enkelt att se vilka sidor som behöver ändras avseende on page, vilka som är de mest naturliga landningssidorna för respektive nyckelord/fraser.

Konkurrensanalys: Att vi samtidigt tittar en del på vilka konkurrerande webbplatser som finns inom det segment vi arbetar med för en kund är naturligt. Men vårt fokus ligger inte på hur andra webbplatser ser ut, utan hur vi själva skall göra vårt arbete.

Genomförande

När arbetet i analysen är avslutat återstår att utföra de ändringar på webbplatsen som ger bäst effektivitet ut ett optimeringsperspektiv. Ett perspektiv som sätter besökarna till webbplatsen i fokus.
Några av de punkter vi går igenom och ändrar, vid behov, i samband med on page.

 • Metainformation: Title
 • Metainformation: Description
 • Metainformation: Keywords
 • Metainformation: Språkkodning
 • Sidan: Internlänkning
 • Sidan: Textrubriker för varje sida
 • Sidan: Korrigering av löpande text på sidorna
 • Sidan: Namn på bilder och alt-texter för dessa
 • Webbplatsen: Användarvänlighet; logisk uppbyggnad, lätt att hitta på webbplatsen etc.
 • Webbplatsen: Skapar sitemap/sajtkarta om en sådan inte finns.

Uppföljning

Uppföljning, eller löpande avtal som finns på pris för sökmotoroptimering, innebär att vi kontinuerligt:

 • Följer placeringen för sidan i sökmotorerna regelbundet.
 • Rapporterar med regelbunda intervaller under hela avtalstiden.
 • Ser till att webbplatsen under hela avtalstiden ständigt får en markant uppmärksamhet för att behålla och stärka sina positioner.
 • Vid behov korrigerar on page av webbplatsen.
 • Efter samråd med kunden under löpande avtalstid kan ändra måldefinieringen om så behövs.
 • Debiterar endast för de resultat som är överenskomna.
 • Vi finns tillgängliga för telefonkonsultation eller via mail ständigt under avtalsperioden.

Startavgift optimering

Vi debiterar en startavgift från 6.500:- vid början av ett optimeringsuppdrag. Beloppet är delvis avhängigt av hur mycket arbete som behöver göras på webbplatsen avseende faktorer som; analys av nycklord, ändringar på själva webbplatsen etc. Se mer på arbetssätt vid optimering.

Löpande avgift optimering

Vi har en löpande avgift som startar på 2.000:- per månad. Där ingår löpande understöd till webbplatsen, uppföljningsrapporter, korrigeringar av sidan i de fall det behövs och en fortlöpande dialog avseende uppfyllda mål. Med ändringar av dessa om det visar sig att en större effektivitet uppnås genom detta.